Üleilmakooli 2016.-2017. õppeaasta

Helja Kirber2016/2017, E-õpe, Uudised

E-kursused väKoosVaiksemljaspool Eestit elavatele õpilastele 2016.-2017. õppeaastal

Kursused toimuvad 15. september 2016 – 15. mai 2017 moodle´i õpikeskkonnas. Õppetöö toimub kuude kaupa, iga kuu alguses avanevad õpilasele uued ülesanded ja harjutused, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab oma töö kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet. Lisaks on soovi korral eesti keele ja matemaatika kursustel võimalik kaks korda kuus Skype´s õppida individuaalselt koos õpetajaga, küsida ja saada tagasisidet. Skype-tundide ajad kokkuleppel õpetajaga.

Kursuse näidis moodle´s (vajuta lehe allosas lingile “Sisene külalisena” – “Eesti keel ja kirjandus 6. kl – näidis”)

Vali sobiv(ad) kursus(ed) ja registreeru iga kursuse juures eraldi hiljemalt 30. augustiks. Õpetaja võtab Sinuga ühendust ja seletab täpsemalt, kuidas kursus toimuma hakkab. Küsimustele vastab Helja Kirber – helja6@gmail.com.  Õppeaasta algab 15. septembril, enne seda võtavad õpetajad õpilastega ühendust!

5. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Piret Rannast). Vaata eesti keele õpik, kirjanduse õpik

REGISTREERIMINE

5. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

6. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Piret Rannast). Vaata eesti keele õpik, kirjanduse õpik

REGISTREERIMINE

6. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

7.  klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Helja Kirber). Vaata eesti keele õpik, kirjanduse õpik

REGISTREERIMINE

7. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

8. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Helja Kirber). Vaata eesti keele õpik, kirjanduse õpik

REGISTREERIMINE

8. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on mõeldud kordamiseks ning õpilaste ettevalmistamiseks gümnaasiumi sisseastumiskatsete ja põhikooli eesti keele lõpueksami jaoks (õpetaja Helja Kirber). Vaata eesti keele õpik, kirjanduse õpik

REGISTREERIMINE

Eesti ajaloo kursus 7.-9. klassi õpilastele. Kursus annab väga lihtsal moel ülevaate Eesti ajaloo olulistest arengutest ning sündmustest 13.-20. sajandil ja on mõeldud lastele, kes Eesti ajalugu õppinud ei ole (õpetaja
Riina Voltri).

REGISTREERIMINE

Eesti maatundmise kursus 7.-9. klassi õpilastele. Kursusel räägitakse nii Eesti geograafiast kui tutvutakse huvitavate ja omapäraste Eestimaa kohtadega (õpetaja Kaari Rodima).

REGISTREERIMINE

Matemaatika põhikooli lõpetajale. Kursus aitab õppida matemaatikat eesti keeles. Koolis õpitud matemaatikaterminid saavad selgeks eesti keeles ja samas toetab kursus matemaatika õppimist Sinu koolis. Kursus annab võimaluse testida, kas Sinu teadmised matemaatikas vastavad Eesti põhikoolilõpetajate tasemele (õpetaja Sirje Sild). Vaata tööraamat

REGISTREERIMINE

Infotehnoloogia aitab õppida matemaatikat. Kursus tutvustab ja õpetab kasutama erinevat tarkvara, mis aitab lahendada ja ka kontrollida matemaatikaülesandeid.

REGISTREERIMINE

Kursustel vajaminevad õpikud tuleb osta ise või tellida meie kaudu (lisandub saatmiskulu). Üleilmakooli tegevust ja arendamist toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, aga väga vajalik ning oodatud on ka Üleilmakoolis õppivate laste perekondade toetus. Palume toetada Üleilmakooli teile sobiva summaga, näiteks 50 euroga – FI81 3131 1000 0557 84 Vironkielisen opetuksen seura Handelsbanken BIC HANDFIHH. Selgitusse palun toetaja nimi, vajadusel saadame maksekviitungi.

Vaata ka – Üleilmakool – välismaal elavate eesti laste e-kool

Küsimused, ettepanekud, tagasiside jm –  helja6@gmail.com.

HTM_logo_est-300x120EestiInstituudipuhaslogokaherealineHITSA_logo