Eestikeelse Hariduse Selts (Vironkielisen opetuksen seura ry, 2300580-8)on asutatud 26.11.2007 Helsingis. Eestikeelse Hariduse Selts on on mittetulundusühing. Seltsi eesmärgiks on eesti keele ja kultuuri alalhoidmine ning arendamine väljaspool Eestit.

Seltsi eesmärgid:

 • aidata kaasa eesti keele, kultuuri ja identiteedi alalhoidmisele ja arendamisele;
 • edendada ja toetada eestikeelset haridustegevust, sealhulgas eestikeelse õppetöö korraldamist;
 • koondada ja vahendada teavet eestikeelse hariduse kohta Soomes;
 • osaleda keeleoskust ja kultuuritundmist edendavates projektides ning ka ise neid algatada;
 • arendada ülemaailmset eesti laste e-põhikooli Üleilmakool

Juhatuse liikmed:

 • EHS-i esinaine: Maris Vaher
 • EHS-i aseesinaine: Kadri Siilivask
 • Helja Kirber
 • Elvi Rannamäe
 • Lee Laurimäe
 • Koidu Oja
 • Tiina Maripuu

Kontakt: info@eestikeelsehariduseselts.fi

Põhikiri

Koostööpartnerid

The Association of Education in Estonian is a non-governmental organisation that was founded in Helsinki 26.11.2007. The aim of the Association is to maintain and develop Estonian language and culture outside Estonia.

Aims of the Association:

 • contribute to maintaining and developing Estonian language, culture and identity;
 • foster and support educational activities in Estonian language, including the management of curricular studies in Estonian;
 • gather and share information on Estonian education in Finland;
 • participate in projects promoting language skills and the knowledge of culture, also to initiate projects;
 • develop the Global Estonian e-school Üleilmakool.