KoosVaiksem

Üleilmakooli kodulehekülg – www.yleilmakool.ee

 

Eestikeelse Hariduse Seltsi Üleilmakool pakub väljaspool Eestit elavatele eesti lastele võimalust õppida e-kursustel ning tegeleb e-põhikooli arendamisega.

Üleilmakooli eeskujuks on Soomes tegutsev e-põhikool. Nimelt Soomes tegeleb välismaal elavatele lastele põhikoolikursuste pakkumisega vabaharidusliku organisatsioooni Kansanvalistusseura Etäkoulu Kulkuri (Kaugõppekool Kulkuri; https://peda.net/kulkuri). Kulkuri alustas tegevust 1975. Kulkurit rahastab Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium Soome Opetushallituse kaudu (vastab Innovele).

Eestikeelse Hariduse Selts alustas Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi Rahvuskaaslaste Programmi toel 2013.-2014. õppeaastal 9. klassi eesti keele ja kirjanduse e-kursusega, millel osales 12 õpilast kuuest riigist. Lootskursuse läbiviimine ja lastevanemate tagasiside andis kinnitust, et niimoodi on võimalik eesti keele oskust säilitada ja parandada.

Õppetöö toimub HITSA Moodle`i keskkonnas. Töö toimub kuude kaupa, st õpilased saavad iga kuu alguses teada materjali ja uued ülesanded ning teevad tööd omas tempos kuu jooksul. Ülesanded on erinevad, näiteks õppekaval põhinevatel eesti keele kursustel on igas kuus ortograafiaülesanne, eesti keele õpiku materjalil põhinev ülesanne, kirjanduse õpikul põhinev ülesanne, funktsionaalse lugemise ülesanne, sõnavaraülesanne, oma teksti loomise ülesanne. Lisaks on ühistegevust, keelemänge jm. Eriti hästi aitab niisugune õppevorm arendada kirjutamisoskust, millest välismaal elaval lapsel sageli puudu jääb. Erinevate õppeainete kursused on üles ehitatud vastava aine omapära silmas pidades. Õppekavapõhistel eesti keele ja kirjanduse kursustel ning matemaatika- ja ajalookursusel kasutatakse ka õpikuid. Õpilastel on pidev õpetaja tugi ja nad saavad iga ülesande kohta individuaalset tagasisidet. Alates 2016.-2017. õppeaastast on õpilastel kirjalikule kursusele lisaks võimalik saada individuaalseid skype-tunde kaks korda kuus. Õppematerjalide ja ülesannete loomisel on veel palju võimalusi, et need oleksid mitmekülgsed, õpilastele huvitavad, ühendaksid erinevaid õppeaineid ja loodud erinevaid virtuaalseid võimalusi kasutades. Samuti on tähtis arendada õpilaste omavahelist suhtlemist ja koostööd.

Möödunud tegevusaastate jooksul on saadud kinnitust, et lisaks Eestisse tagasipöördumise toetamisele on niisuguseid kursusi vaja ka väljaspool Eestit elavate laste eesti keele oskuse säilitamise jaoks. Hea emakeeleoskus annab välismaal üleskasvavale lapsele lisaväärtuse, võimaldades tal ühelt poolt mingil eluetapil Eestisse tagasi pöörduda või siis ka välismaal elades oma tööelu siduda mingil moel Eestiga. Praegusel hetkel tegutseb maailmas juba palju Eesti koole, aga need on valdavalt algkoolid, vanemate õpilaste rühmi on vähe. Kuna enamik Eesti koole tegutseb üks-kaks korda kuus, siis puudub võimalus mingi õppeainega süvendatult tegelda.

Kursustel on olnud õpilase üle 30 riigist. Kursuste omaette sihtgrupi moodustavad need õpilased, kelle vanemad on välismaal tähtajalisel tööl ja kes seetõttu pöörduvad kindlasti Eestisse tagasi.

Üleilmakool tahab võimaluste piires toetada ka maailmas tegutsevaid Eesti koole. Kogemus Stockholmi Eesti kooliga on esimene samm sellel teel – kooli ajalooõpetaja vahendusel osalevad õpilased Eesti ajaloo kursusel. E-kursused annavad õppimisvõimaluse ka neile, kelle kodu lähedal Eesti kooli ei ole. Ka võiks e-kursustest kasu olla Eestis näiteks pikalt haigetele lastele.

Üleilmakooli käimalükkamise eest kuuluvad tänusõnad Piret Kärtnerile ja Järvi Lipastile ning nime ja logo eest Marge Pärnitsale.

Üleilmakooli tegevust toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

TOETA ÜLEILMAKOOLI! Annetused kooli tegevuse toetuseks: FI81 3131 1000 0557 84 – Vironkielisen opetuksen seura; Handelsbanken BIC HANDFIHH

Täpsem info – Helja Kirber, helja@eestikeelsehariduseselts.fi

Tegevus:

  1. 2013.-2014. õppeaasta – lootsprojektina 9. klassi eesti keele ja kirjanduse e-kursus, osales 12 õpilast 6 riigist;
  2. 2014.-2015. õppeaasta – 7., 8. ja 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursused, osaleb 42 õpilast 10 riigist (Soome, USA, Kanada, Araabia Ühendemiraadid, Saksamaa, Šveits, Prantsusmaa, Rootsi, Kreeka, Venemaa); 2014.-2015. kevadpoolaasta – Eesti ajaloo e-kursus I (13.-19. sajand) –  35 õpilast 15 riigist (Soome, Ungari, Araabia Ühendemiraadid, Holland, Belgia, Rootsi, Saksamaa, USA, Suurbritannia, Valgevene, Austria, Itaalia, Prantsusmaa, Šveits, Kreeka) ning ja Stockholmi Eesti Kooli õpetaja vahendusel sealsed õpilased.
  3. 2015.-2016. õppeaasta – 11 kursust: 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused, 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid, Eesti ajaloo I ja II kursus, Eesti maatundmise kursus ja matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus. Kokku 125 õpilast 20 riigist (Soome 26, Saksamaa 11, Šveits, USA, Araabia Ühendemiraadid, Kreeka, Rootsi, Venemaa, Prantsusmaa, Holland, Etioopia, Tšehhi, Valgevene, Läti, Ukraina, Kanada, Ungari, Austria, Serbia ja Maroko); 26 õpilast jätkab teist aastat ja 25 õpilast osaleb mitmel kursusel. Üleilmakool eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Helja Kirber ja Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium), ajalooõpetaja Riina Voltri (Tartu Hansa Kool), matemaatikaõpetaja Sirje Sild (Nõo Reaalgümnaasium) ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima (Tartu Forseliuse Kool).
  4. 2016.-2017. õppeaasta – 12 kursust: 5., 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused, 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid, Eesti ajaloo kursus, Eesti maatundmise kursus, matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus ja kursus “Infotehnoloogia aitab õppida matemaatikat”. Kokku  130 õpilast 21 riigist(Soome, Saksamaa, Šveits, Norra, Venemaa, Taani, Belgia, Rootsi, Kanada, Läti, Prantsusmaa, Ukraina, USA, Maroko, Hiina, Kreeka, Valgevene, Austria, Gruusia, Tšehhi, Suurbritannia). 38 õpilast on valinud põhitegevusele lisaks individuaalsed skype-tunnid kaks korda kuus. Üleilmakool eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Helja Kirber ja Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium), ajalooõpetaja Riina Voltri (Tartu Hansa Kool), matemaatikaõpetaja Sirje Sild (Nõo Reaalgümnaasium) ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima (Tartu Forseliuse Kool).

Vaata KAARTI (2016.-2017. õppeaasta)

kaart16

Vaata KAARTI (2015.-2016. õppeaasta)

         kaart

Meediakajastus:

Tunnustused:

Toetajad:

  • Eesti Haridus- ja Teadusministeerium
  • Eesti Instituut – Rahvuskaaslaste Programm
  • HITSA
  • Hooandja kaudu – Kulno Kesküla, Margit Tera,  Triinu Laar, Triin Sepp, Marika Castleman, Järvi Lipasti, Maris Wrobel, Hannes Rumm, Sirje Kiin, Maiu Juurik, Tui Hirv, Olga Sõtnik, Eve Tarm, Regina Tilk, Styna Lavonen, Pille Pruunsild, Kerli Veski, Kärt Anvelt, Marit Ruuda, Veronika Jaansoo, Urmas Vadi, Iris-Mai Järmut, Paul-Eerik Rummo, Ülle Murumets, Juta Schnur, Kaie Peterson, Valdar Liive, Kalmer Lauk, Viia Väli, Kristi Koit, Allar Nisu, Grete Ahtola, Laura Balzer, Liisa Ojaveer, Eneken Fleming, Kaie Van Muylem, Marika ja Indrek Tammeaid, Tiia Sirviö, Vally Tamm, Tiiu Salasoo, Andres Gross, Toomas Birk, Kristina Mõis, Mikk Freiberg, Moon Meier, Ahti Heinla, Marika Lampi, Marek Kallin, Anne Ribelius, Rait Rattik, Virge Sommer, Tiina Maripuu, Martin Kakk, Riina Leminsky, Mariliis Panov, Kaja Tael, Harri A. Sundell, Rainer Jürgenson, Fred Kaasik, Sirje Kaur, Ellen Jõesoo, Juhani Juurik, Sirje Sild, Annela Liivat, Inge Nõmm, Piret Suidt, Kristiina Teiss, Mari-Liis Hendrikson, Helina Karu, Paul Vesterstein, Liia Kapanen

HTM_logo_est-300x120HITSA_logoEestiInstituudipuhaslogokaherealine