Täpsem info Üleilmakooli koduleheküljel – www.yleilmakool.ee 

info@yleilmakool.ee

Eestikeelse Hariduse Seltsi Üleilmakool pakub väljaspool Eestit elavatele eesti lastele võimalust õppida e-kursustel ning tegeleb e-põhikooli arendamisega.

E-põhikooli eeskujuks on Soomes tegutsev kool. Nimelt Soomes tegeleb välismaal elavatele lastele põhikoolikursuste pakkumisega vabaharidusliku organisatsioooni Kansanvalistusseura Etäkoulu Kulkuri (Kaugõppekool Kulkuri; https://peda.net/kulkuri). Kulkuri alustas tegevust 1975. Kulkurit rahastab Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium Soome Opetushallituse kaudu (vastab Innovele).

Eestikeelse Hariduse Selts alustas haridusministeeriumi Rahvuskaaslaste Programmi toel 2013.-2014. õppeaastal 9. klassi eesti keele ja kirjanduse e-kursusega, millel osales 12 õpilast kuuest riigist. Lootskursuse läbiviimine ja lastevanemate tagasiside andis kinnitust, et niimoodi on võimalik eesti keele oskust säilitada ja parandada.

Õppetöö toimub Moodle`i keskkonnas. Töö toimub kuude kaupa, st õpilased saavad iga kuu alguses teada materjali ja uued ülesanded ning teevad tööd omas tempos kuu jooksul. Ülesanded on erinevad, näiteks õppekaval põhinevatel eesti keele kursustel on igas kuus ortograafiaülesanne, eesti keele õpiku materjali põhinev ülesanne, kirjanduse õpikul põhinev ülesanne, funktsionaalse lugemise ülesanne, sõnavaraülesanne, oma teksti loomise ülesanne.  Lisaks konkreetsetele harjutustele on ka ühistegevust (näiteks üheskoos järjejutu kirjutamine), keelemänge jm. Eriti hästi aitab niisugune õppevorm arendada kirjutamisoskust, millest välismaal elaval lapsel sageli puudu jääb. Loomulikult on erinevate õppeainete kursused üles ehitatud vastava aine omapära silmas pidades. Õpilastel on pidev õpetaja tugi ja nad saavad iga ülesande kohta individuaalset tagasisidet.

Lisaks kirjalikele kursustele on võimalik saada individuaalseid või väikse rühma veebitunde õpetajaga.

Üleilmakooli käimalükkamise eest kuuluvad tänusõnad Järvi Lipastile ja Piret Kärtnerile ning nime eest Marge Pärnitsale.

Üleilmakooli tegevust toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

TOETA ÜLEILMAKOOLI! Annetused kooli tegevuse toetuseks: FI81 3131 1000 0557 84 – Vironkielisen opetuksen seura; Handelsbanken BIC HANDFIHH

Täpsem info – Helja Kirber, Üleilmakooli juht, info@yleilmakool.ee

HTM_logo_est-300x120EestiInstituudipuhaslogokaherealine