Kirjutamisvõistlus “Minu maa”

Helja KirberMinu maa (2018), Uudised

Eesti
Ka sel aastal toimub tradistsiooniline Eestikeelse Hariduse Seltsi kirjutamisvõistlus Soomes elavatele eesti lastele (põhikooli 1. – 9.klass), kuid oleme seekord otsustanud teha ühe olulise muudatuse: ootame igalt õpetajalt maksimaalselt 15 parimat tööd. Loomulikult võib kirjutamistunde teha kõigi rühmade-klassidega ja õpetaja saab EHSilt kõigi nende laste tunnustamiseks, kelle tööd võistlusele ei jõua, aukirja põhja. Nii saab kõigi laste töö märgatud. Ülejäänud võistlusreeglid on üldjoontes samad nagu igal aastal:
  1. teema on ”Minu maa”, aga täpsema pealkirja võib iga laps ise välja mõelda;
  2. töö peab olema kirjutatud eesti keeles;
  3. kirjutada võib jutukese, luuletuse, arutluse või muu läbimõeldud teksti;
  4. tekst võib olla käsikirjas või trükitud;
  5. tööle tuleb kindlasti märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kodune aadress ja meiliaadress ning eesti keele õpetaja nimi;
  6. töö tuleb hiljemalt 5.02.2018 saata aadressile
Eestikeelse Hariduse Selts
Tuglas-seura
või e-postiga
Žürii hindab töid kolmes vanusegrupis.
Tublimate autasustamine toimub emakeelepäeval Eesti saatkonnas.
Libedat sulge ja kirjutamislusti!
(Fotol vaade Suurele Munamäelt)