Soome eestlased tähistavad emakeelepäeva noorte kirjutamisvõistlusega „Meie elu rikkus“

Helja KirberMeie elu rikkus (2021), Sündmused, Uudised

rikkus

Emakeelepäeval, 14. märtsil 2021 toimub traditsiooniline Helsingi emakeelepäeva aktus video vahendusel Youtube’is. Videoaktusel tunnustatakse õpilasi, kes on silma paistnud Eestikeelse Hariduse Seltsi kirjutamisvõistlusel. Võistlust on korraldatud juba 11 aastat ja see on noorte hulgas jätkuvalt väga populaarne. Kokku osales mitusada Soome koolides õppivat eesti juurtega õpilast. Lõppvõistlusele jõudis 118 tööd, millest žürii valis välja 36 parimat. Võistlustöid tuli nii algkoolilastelt kui gümnasistidelt Helsingist, Vantaalt, Turust, Tamperest, Mikkelist, Hyvinkäält, Tuusulast  ja Porvoost ning ka Tallinna Soome koolist. Õpilasi juhendas 16 eesti keele õpetajat. Soomes õpib eesti keelt emakeelena 2 tundi nädalas üle tuhande põhikooliõpilase, neile lisaks eesti-soome kakskeelsete klasside õpilased Helsingis Latokartano koolis ja Üleilmakooli võrgukooli õpilased.

Kirjutamisvõistluse teema oli „Meie elu rikkus“. Žürii esimehe Karin Mickelsson sõnul pidasid noored kõige suuremaks rikkuseks peret, kodu ja sõpru. Rikkuseks peeti ka puhast loodust, head haridust ning tugevat tervist. Kirjatöödes arutleti materiaalse ja vaimse rikkuse üle. Arvati, et raha ei tee inimest ilmtingimata rikkaks ja nii mõnegi asja väärtus selgub alles siis, kui meil seda enam pole. Rikkaks võib end pidada igaüks, keda armastatakse. Pole imestada, et kirjutavate laste meelest on rikkus ka raamatud ja hea fantaasia. Loomulikult peeti rikkuseks oma emakeelt ja võimalust seda ka välismaal õppida. Üht kirjutajat tsiteerides: ”Mulle meeldib väga reede, sest siis on eesti keele tunnid. Meie õpetaja on äge, naljaks ja õpetab hästi”.

Emakeelepäeva videos tervitab noori Eesti suursaatkonna kultuurinõunik Anu Kippasto. Eestikeelset muusikat teevad Helsingi Eesti Muusikastuudio laululapsed ja Helsingi eestikeelse kogudusetöö koordinaator Dagmar Õunap.

Emakeelepäeva korraldavad Eestikeelse Hariduse Selts koos Tuglase Seltsi ja Eesti Suursaatkonnaga.

Emakeelepäeva korraldamist toetab Rahvuskaaslaste Programm.

——————————————————————————————————–
Kuulutame välja traditsioonilise kirjutamisvõistluse Soomes elavatele eestikeelsetele lastele ja Eestis elavatele soome emakeelega lastele (põhikool ja gümnaasium).

Ootame igalt õpetajalt maksimaalselt 15 õpilase tööd. (Loomulikult võib kirjutamistunde teha kõigi rühmade-klassidega ja õpetaja saab EHSilt aukirja põhja kõigi kirjutajate tunnustamiseks ja märkamiseks.)

 1. Teema on „Meie elu rikkus.“
 2. Kirjutada tuleb eesti keeles.
 3. Võib kirjutada jutukese, luuletuse, arutluse või muu läbimõeldud teksti.
 4. Tööle tuleb kirjutada lisaks isikuandmetele ka postiaadress, kuhu saata võimalik auhind, kui sellele ise järele tulla ei saa, ja luba töö avaldamise kohta mõnes meediaväljaandes
  (Näiteks ajakirjas Hea Laps või Eestikeelse Hariduse Seltsi kodulehel).
  Palume lisada töö päisesse allolevad andmed:
  autori ees- ja perekonnanimi:
  kool ja klass:
  eesti keele õpetaja nimi:
  autori meiliaadress (võib olla ka lapsevanema oma):
  autori kodune aadress (võimaliku auhinna saatmiseks):
  autori (või lapsevanema) nõusolek töö avaldamiseks: luban/ei luba avaldada (vali üks).
 5. Tööd palume saata hiljemalt 12.02.2021 meiliaadressile kirjutamine19@gmail.com (hilinejaid ei arvestata).
 6. Töö maksimumpikkus on sel aastal A4 (pikemaid töid ei arvestata).
  Nõuded arvutikirjas :
  kas
  Times New Roman (miinimumsuurus 12, automaatne reavahe),
  Calibri (miinimumsuurus 12, automaatne reavahe) või
  Arial (miinimumsuurus 11, automaatne reavahe).
  Nõuded käsitsikirjas: käsitsi kirjutajate tööd lähevad arvesse vaid juhul, kui tekst on joontega A4 paberil ja käekiri on loetav.
  Žürii hindab töid erinevates vanusegruppides. Autasustamine toimub emakeelepäeva paiku märtsis (tingimused määrab COVID-19 olukord).
  Libedat sulge ja kirjutamislusti!
  Eestikeelse Hariduse Seltsi
  kirjutamisvõistluse žürii nimel
  Karin Mickelsson