Kirjutamisvõistlus 2024

Helja KirberKirjutamisvõistlused, Minu sõber räägib teises keeles (2024), Sündmused, Uudised

VAATA FOTOSID auhindamisest Eesti Suursaatkonnas 1.3.2024.

Ka 2024. aastal jätkab Eestikeelse Hariduse Selts kirjutamisvõistluse korraldamist. Toetudes eelmiste aastate kogemustele, jätab korraldustoimkond kehtima teatud reeglid, millega loodab lihtsustada kõikide kirjutajate ja juhendajate töökoormust.

2024. aasta teema on “Minu sõber räägib teises keeles“.

Teema sai tõuke sellest, et 2024. aasta on Eestis kultuuririkkuse aasta. Loe täpsemalt – https://integratsioon.ee/2024-kultuuririkkuse-aasta.

Kõik vajalikud materjalid ning juhendid on kaustas (https://drive.google.com/drive/folders/1qOsE5cQLR128AW0SNEVyzp_8QSR5T02n) ja allpool.

Ootame kirjatöid aadressile kirjuta1403@gmail.com hiljemalt reedel, 2. veebruaril 2024.

Samale aadressile on oodatud ka kõikvõimalikud küsimused seoses kirjutamisvõistlusega.

Antud informatsiooni võib ka jagada!

——————————-

Kirjutamisvõistlus “Minu sõber räägib teises keeles” Soomes elavatele eestikeelsetele ja Eestis elavatele soome emakeelega lastele

Kuulutame välja traditsioonilise kirjutamisvõistluse põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele.
Ootame igalt õpetajalt maksimaalselt 15 õpilase tööd. (Kirjutamistunde võib antud teemal teha
kõigi rühmade-klassidega ning õpetaja saab EHS-ilt aukirjade põhjad tunnustuseks kõikidele
kirjutajatele).

 1. Teema on “Minu sõber räägib teises keeles”
 2. Kirjutada tuleb eesti keeles.
 3. Kirjutada võib jutukese, luuletuse, arutluse või muu läbimõeldud teksti.
 4. Lisaks isikuandmetele tuleb tööle lisada postiaadress, kuhu saata võimalik auhind, kui pole
  võimalust ise järele tulla ning luba töö avaldamise kohta mõnes meediaväljaandes (nt ajakirjas
  Hea Laps või EHS-i kodulehel).
  Palume lisada töö päisesse allolevad andmed:
  autori ees- ja perenimi:
  kool ja klass:
  eesti keele õpetaja nimi:
  autori meiliaadress (võib olla ka lapsevanema oma):
  autori kodune aadress (võimaliku auhinna saatmiseks):
  autori (või lapsevanema) nõusolek töö avaldamiseks: luban/ei luba avaldada (vali üks).
 5. Tööd palume saata hiljemalt R, 2.veebruaril 2024, meiliaadressile
  kirjuta1403@gmail.com
  (hilinejaid ei arvestata).
 6. Töö maksimumpikkus on sel aastal A4 (pikemaid töid ei arvestata).
  Juhised arvutikirjas (valik kolmest võimalusest)
 • Times New Roman (min suurus 12, automaatne reavahe),
 • Calibri (min suurus 12, automaatne reavahe) voi
 • Arial (min suurus 11, automaatne reavahe).
  Nõuded käsitsikirjas:
  Käsitsi kirjutajate tööd lähevad arvesse juhul, kui tekst on joonelisel A4 paberil ja käekiri on
  loetav.
  Žurii hindab töid erinevates vanusegruppides. Autasustamine toimub märtsis, mis on ka
  emakeelepäeva kuu.
  Hääd sulejooksu ja rõõmu kirjutamisest!

————————————————————————–

2024 teema on”Minu sõber räägib teises keeles” (kaaskiri)

Austatud õpetajad!
Ka sel aastal jätkab Eestikeelse Hariduse Selts kirjutamisvõistluse korraldamist. Toetudes
eelmiste aastate kogemustele, jätab korraldustoimkond kehtima teatud reeglid, millega loodab
lihtsustada kõikide kirjutajate ja juhendajate töökoormust.

 • Kirjatöö pikkus: üks A4
  Eelkõige jätame kirjutamispikkuse sobivaks digitaalsetele võimalustele ehk ühele leheküljele A4,
  et oleks võimalik arvutis või paberil kirjutatud töö saata pildina ühe dokumendina.
 • Õpilase andmed tööga kohe kaasa (palun kasutada valmisblanketti)
  Soovime õpilase andmeid juba kohe koos tööga (vt. kaaskiri). Ühegi autori kodust aadressi me ei
  avalda, vaid kasutame ainult võimaliku auhinna saatmiseks. Meedias töö avaldamisega
  mittenõustumine ei mõjuta töö hindamist. Veel pole sõlmitud kindlaid kokkuleppeid ühegi
  väljaandega, kuid varasemalt on olnud hea koostöö ajakirjaga Hea Laps ja Täheke. Tööde
  hindamist ei mõjuta ükski kõrvaline seik, oluline on vaid kirjatöö sisu ja ainult sisu!
 • Vanuserühmad
  Töid hinnatakse klasside kaupa vanuserühmades (1.-2. ; 3-4. ; 5.-6. ; 7.-9. ja 10.-12.).
  Õpetaja võib vajadusel lisada selgitava kaaskirja erandite kohta (näiteks, kui mõne õpilase keeleoskus
  erineb mingil põhjusel väga palju oma klassi üldisest tasemest).
  Kui õpetaja valib oma rühmadest kokku 15 õpilase tööd, kuid mõni lapsevanem soovib, et tema
  lapse töö oleks ka kindlasti saadetud, siis lihtsustame õpetaja/juhendaja tööd selliselt, et sellisel
  juhul saadab lapsevanem oma lapse töö ise etteantud meiliaadressile.
  Meeldiva erandina arvestame olukorda, kui teil või teie õpilastel on mõni tuttav õpilane, kes
  samuti sooviks kirjutamisvõistlusel osaleda, kuid ta ei käi oma emakeele rühmatundides. Sellisel
  juhul on sellel õpilasel võimalus saata oma töö isiklikult ja tingimusi arvestades võistluse
  meiliaadressile (õpetaja nime kohale võib panna selle isiku nime, keda ta enda
  õpetajaks/juhendajaks peab ja esile soovib tõsta). Piirdume Soomes ja Eestis elavate
  kirjutajatega.
  Kui töid saadab õpetaja, siis palume kaaskirjana juurde lisada:
 • õpetaja aadressi, kuhu võib vajadusel posti saata (näiteks kooli postiaadress)
 • nimekirja õpilastest, kelle tööd õpetaja võistlusele saadab (digimaailma äparduste
  ärahoidmiseks)
 • nimekirja õpilastest, kelle töid ei saadeta žüriile, kuid kellele õpetaja soovib tehtud töö eest
  anda EHS-i aukirja.
  Auhinnad on hariduslikud (nt raamatud või raamatupoe kinkekaardid).
  Ootame kirjatöid aadressile kirjuta1403@gmail.com hiljemalt reedel, 2. veebruaril 2024.
  Samale aadressile on oodatud ka kõikvõimalikud küsimused seoses kirjutamisvõistlusega.
  Jõudu, jaksu ja rõõmsat koostööd!
  EHS ja kirjutamisvõistluse žürii

—————————–

KIRJATÖÖ ALGUS

autori ees- ja perenimi:
kool ja klass: eesti keele õpetaja nimi:
autori meiliaadress (võib olla ka lapsevanema oma):
autori kodune aadress (võimaliku auhinna saatmiseks):
autori (või lapsevanema) nõusolek töö avaldamiseks: LUBAN / EI LUBA (vali üks).

Minu sõber räägib teises keeles