Keele- ja kultuurilaagrid 2018. aasta suvel Eestis

Helja KirberLaagrid, Sündmused, Uudised

  1. Väliseesti noorte laager  (Integratsiooni Sihtasutus)

2018. aastal on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev. Kõik välisriikides elavad eestlased on oodatud sünnipäeva puhul Eestit külastama! See on üks parimaid kinke, mida välismaal elavad eestlased saavad Eestile sünnipäevaks teha. Eestisse tulemiseks pakuvad põhjuseid paljud suuremad ja väiksemad sündmused, nii ka Integratsiooni Sihtasutuse (www.integratsioon.ee, edaspidi INSA)  korraldatav eesti keele ja kultuuri suvelaager. Sihtasutus korraldab selliseid laagreid alates 2000. aastast.

2. Viljandi Kultuuriakadeemia Lõimeleer

Lõimeleer on suvelaager 10 -16 aastastele välismaal elavatele eesti noortele Eestis, kus on võimalus suhelda Eestis elavate lastega, õppida  puu-, ehte- ja tekstiilitöid, pilli-lalu-tantsu-mänge, hobuse rakendamist ja juhtimist ning muid eesti rahvapäraseid oskusi.