Eesti keele ja kultuuri eriala loengukursused Helsingi ülikoolis 2013/14. õppeaastal

Prof Birute Klaas-Lang

406627 Johdatus viron kielen ja kulttuurin tutkimukseen (ZVI131), 5 op

Johdatus viron kielen tutkimukseen, 2 op, soome keeles
I periodi: ti 10-12

402603 Kontrastiivinen kielioppi viro-suomi (ZVI331), 3-5 op, eesti keeles
I ja II periodi: ti 14-16
404580 Nykyviron kielioppi: lause- ja tekstioppi (ZVI212), 5 op, eesti keeles
III ja IV periodi: ti 10-12
III periodi: to 12-14
404592 Kielenohjailu ja oikeakielisyys (ZVI233), 3-5 op, eesti keeles
III ja IV periodi: ti 14-16

 

PhD Anneli Saro

406627, Johdatus viron kielen ja kulttuurin tutkimukseen (ZVI121), 5 op

Johdatus kulttuurin tutkimukseen, 3 op, soome keeles
I ja II periodi: to 12-14

402594, Viron kirjallisuuden klassikot filmitulkintoina, 3 op, eesti keeles
I ja II periodi: pe 10-12
404589, Viron historia ja kirjallisuus (ZVI121), 5 op, soome keeles
Viron kirjallisuus, 3 op
III ja IV periodi: to 12-14
402611 Majandus- ja sotsiaalvaldkonna meediakeel (ZVI343), 3 op, eesti keeles
III ja IV periodi: to 14-16
402593 Viron lastenkirjallisuus (ZVI238-239, ZVI359), 3 op, eesti keeles
III ja IV periodi
pe 10.00-12.00
402616 Viron nykykulttuuri (ZVI351), 3-5 op, eesti keeles
III ja IV periodi: pe 12-14

 

Külalislektorid

404588, Viron historia (ZVI121), 2 op, soome keeles

Helena Sepp
4.-7.17.2013 kl 16-19

404603 Viron runouden historia (ZVI358), 3-5 op, eesti keeles
Mart Velsker
24.-27.03.2014 kl 16-19
40429 Nykyviron käyttö ja vaihtelu (ZVI335), 3-5 op, eesti keeles
prof Helle Metslang
aeg: intensiivkursus 2 nädalat oktoobris või novembris
404598 Semantiikka ja pragmatiikka (ZVI334), 3-5 op, eesti keeles
prof Renate Pajusalu
aeg: intensiivkursus 1 nädal kevadpoolaastal

Lisa kommentaar