Eesti Lastering

Eesti Lasteringi eesmärkideks on pakkuda eesti päritolu lastele eestikeelset tegevust, säilitada Soome keskkonnas elades nende huvi eesti keele, kultuuri ja traditsioonide vastu ja toetada laste identiteeti. Ringis on põnevat tegevust erinevas vanuses lastele.

Eesti Maja laulustuudio

Laulustuudio “Helsingi Eesti Laululapsed” ridadesse kuuluvad tublid laululapsed vanuses alates 4. eluaastast. Laulustuudio repertuaar koosneb eestikeelsetest uuematest ja vanematest lastelauludest ning kalendrilauludest, et tekitada ja säilitada emakeelsete lauludega lastes huvi eesti keele, kultuuri ning traditsioonide vastu. Laulutunni pikkuseks on 45 minutit ja see on mõeldud eesti keelt kõnelevatele lastele, et üheskoos eesti keeles laulda, arendada viisipidamisoskust, muusikalist kuulmist ja esinemisjulgust.

Eestikeelne kogudusetöö

Eestikeelne kogudusetöö on suunatud eesti keelt emakeelena kõnelevatele inimestele. Eesmärgiks on võimaldada inimestel saada osa koguduseelust ja säilitada rahvuslik identiteet, mille abil kohaneda uue kodumaa ühiskonnas. Helsingis tegutsevad laste lauluring, poiste ja tüdrukute ring, sõprade klubi ja pereklubi Sipsik.

Mikkeli Eesti Klubi ry lastering

Mikkeli Eesti Klubi ry lasteringi põhieesmärk on eestikeelne eesti kommete ja traditsioonide läbimängimine (käsitöö, laulud, tantsud, ringmängud). Alla 4- aastased lapsed osalevad vanema või hooldajaga.

Tampere Eesti Klubi lastering

Tampere Eesti Klubi lastering

Lisa kommentaar