Eesti-soome kakskeelne lasteaed

Eesti-soome kakskeelne lasteaed “Anni” asub Helsingis 1908. aastal rajatud juugendstiilis majas aadressil Helsinginkatu 3-5. Lasteaia juhataja on Annika Madisson.

Kool

Igal lapsel on õigus õppida elukohajärgse kooli ettevalmistus- või tavaklassis. Soome koolis õppival lapsel on õigus taotleda kooli kaudu kohalikult omavalitsuselt emakeeleõpetust vähemalt 2 tundi nädalas. Lisainformatsiooni õppimisvõimaluste kohta küsige koolist või kohalikust omavalitsusest haridusküsimustega tegelevalt ametnikult.

2009. aasta sügisel alustasid Helsingis Viikki linnaosas Latokartano koolis tööd soome-eesti kakskeelsed põhikooliklassid, kus õpib üle 170 eesti lapse.

Oma emakeele õpe

Laps kohaneb uues keele- ja kultuurikeskkonnas seda kergemini, mida paremini ta oskab emakeelt ja tunneb oma kultuuri. Loe oma emakeele õppimise kohta.

Raamatukogud

Kõige rikkalikum eestikeelse kirjanduse kogu Soomes on Tuglase seltsi hallatavas Balti raamatukogus, millel on ühine andmebaas Helsingi ülikooli raamatukoguga.

Paljudes Soome raamatukogudes on hea valik eestikeelset kirjandust.

Väljaspool Soomet omandatud hariduse tunnustamine

Kutsealaste ja akadeemiliste õpingutele tunnustamiseks tuleb pöörduda Soome Enic/Naric keskusesse.

Lisa kommentaar