9. klassi eesti keele lõpueksam 3. juunil Helsingis

Helja KirberUudised

Eksam toimub esmaspäeval, 3. juunil 2019 kell 9.30 Eesti Majas Helsingis (Sörnäisten rantatie 22). Samal ajal sooritatakse eksamit ka Eesti koolides.  Eksami tegemiseks on aega kolm tundi. Eksami sooritanu saab Eestikeelse Hariduse Seltsi tunnistuse.

Eksami paremaks läbiviimiseks palun registreerida eksamile tulijad 20. maiks 2019 meiliaadressil maiu.juurik@tuglas.fi

Vajalikud andmed: õpilase nimi, isikukood, kool, aadress, meiliaadress, telefoninumber.

Eksamitöid parandab eesti keele õpetajatest koosnev eksamikomisjon.

Eksamil võivad osaleda ka varem 9klassi lõpetanud õpilased.

Eksami kohta saab täiendavat informatsiooni Innove koduleheküljelt. Seal on ka näidised eelmiste aastate töödest: http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid

Palun julgustage õpilasi eksamit tegema. See on väga hea võimalus oma emakeele oskuse testimiseks.