9. klassi eesti keele lõpueksam 1. juunil Helsingis

Helja KirberSündmused, Uudised

Eksam toimub neljapäeval, 1. juunil kell 9.30 Eesti Majas Helsingis (Sörnäisten rantatie 22). Samal ajal sooritatakse eksamit ka Eesti koolides.  Eksami tegemiseks on aega kolm tundi. Eksami sooritanu saab Eestikeelse Hariduse Seltsi tunnistuse.

Eksami paremaks läbiviimiseks palun registreerida eksamile tulijad 20. maiks 2017 meiliaadressil maiu.juurik@tuglas.fi

Vajalikud andmed: õpilase nimi, isikukood, kool, aadress, meiliaadress, telefoninumber.

Eksamitöid parandab eesti keele õpetajatest koosnev eksamikomisjon.

Eksamil võivad osaleda ka varem 9. klassi lõpetanud õpilased.

Eksami kohta saab täiendavat informatsiooni Innove koduleheküljelt. Seal on ka näidised eelmiste aastate töödest: http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid