7., 8. ja 9. klassi eesti keele e-kursused

Helja Kirber2014/2015, E-õpe

Kursustel võivad osaleda nii õpilased, kes õpivad eesti keelt omal käel või pühapäevakoolis, kui ka need, kes tahavad lisaks koolis toimuvatele oma emakeele tundidele veel eesti keelega tegelda.

Kursused toimuvad september 2014 – mai 2015 moodle´i õpikeskkonnas ja põhinevad riiklikul õppekaval ning nende eesmärgiks on eesti keele erinevate osaoskuste arendamine. Õppetöö toimub kuude kaupa, igal kuul avanevad õpilasele uued ülesanded ja harjutused, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab ülesannete kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet.

Kursused on TASUTA, vajaminevad õpikud tuleb osta kas ise või tellida need Eestikeelse Hariduse Seltsi kaudu (lisandub saatmistasu), kursuste läbiviimist toetavad Eesti Haridus- ja Teadusministeerium Eesti Instituudi rahvuskaaslaste programmi kaudu ja paljud head inimesed nii Eestis kui mujal Hooandja kaudu.

Registreerimiseks saata kuni 5.9.2014 nii õpilase kui ühe lapsevanema nimed ja meiliaadressid aadressil helja6@gmail.com

Lisainfo: õpetaja Helja Kirber