Üleilmakooli 2015.-2016. õppeaasta

Helja Kirber2015/2016, E-õpe

E-kursused väljaspool Eestit elavatele õpilastele 2015.-2016. õppeaastal

Vali sobiv(ad) kursus(ed) ja registreeru iga kursuse juures eraldi hiljemalt 30. augustiks. Õpetaja võtab Sinuga ühendust ja seletab täpsemalt, kuidas kursus toimuma hakkab. Küsimustele vastab Helja Kirber – helja6@gmail.com.

6. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Piret Rannast). Vaata eesti keele õpik, kirjanduse õpik

REGISTREERIMINE

6. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

7.  klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Helja Kirber). Vaata eesti keele õpik, kirjanduse õpik

REGISTREERIMINE

7. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

8. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Helja Kirber). Vaata eesti keele õpik, kirjanduse õpik

REGISTREERIMINE

8. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on mõeldud kordamiseks ning õpilaste ettevalmistamiseks gümnaasiumi sisseastumiskatsete ja põhikooli eesti keele lõpueksami jaoks (õpetaja Helja Kirber). Vaata eesti keele õpik, kirjanduse õpik

REGISTREERIMINE

Eesti ajaloo kursus I (13.-19. sajand) 7.-9. klassi õpilastele. Kursus annab väga lihtsal moel ülevaate Eesti ajaloo olulistest arengutest ning sündmustest 13. -19. sajandil ja on mõeldud lastele, kes Eesti ajalugu õppinud ei ole. (õpetaja Riina Voltri)

REGISTREERIMINE

Eesti ajaloo kursus II (20. sajand) 7.-9. klassi õpilastele. Kursus on mõeldud lastele, kes on 2015. aasta kevadsemestril juba läbinud kursuse Eesti ajalugu I, ning annab väga lihtsal moel ülevaate Eesti ajaloo olulistest sündmustest ja arengutest 20. sajandil. Kevadsemestril avatakse sama kursus neile, kes septembris 2015 alustavad Eesti ajaloo I kursusega. (õpetaja Riina Voltri)

REGISTREERIMINE (sügispoolaasta)

REGISTREERIMINE (kevadpoolaasta)

Eesti maatundmise kursus 7.-9. klassi õpilastele. Kursusel räägitakse nii Eesti geograafiast kui tutvutakse huvitavate ja omapäraste Eestimaa kohtadega.  (õpetaja Kaari Rodima)

REGISTREERIMINE

Matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus, mis annab hea võimaluse testida, kas Sinu teadmised matemaatikas vastavad Eesti põhikoolilõpetajate tasemele. (õpetaja Sirje Sild) Vaata tööraamat

REGISTREERIMINE

Märka matemaatikat enda ümber. Õpime erinevad võimalusi, kuidas siduda matemaatikatunnist tuttavad mõisted meid ümbritsevaga. Visualiseerimiseks kasutame GeoGebra programmi. Kursus sobib 6.-12. klassi õpilastele. (õpetaja Sirje Sild)

REGISTREERIMINE

Kursused toimuvad 15. september 2015 – 15. mai 2016 moodle´i õpikeskkonnas. Õppetöö toimub kuude kaupa, igal kuul avanevad õpilasele uued ülesanded ja harjutused, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab ülesannete kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet.

Kursustel vajaminevad õpikud tuleb osta ise või tellida meie kaudu (lisandub saatmiskulu). Üleilmakooli tegevust ja arendamist toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, aga väga vajalik ning oodatud on ka Üleilmakoolis õppivate laste perekondade toetus. Palume toetada Üleilmakooli teile sobiva summaga, näiteks 50 euroga – FI81 3131 1000 0557 84 Vironkielisen opetuksen seura Handelsbanken BIC HANDFIHH. Selgitusse palun toetaja nimi, vajadusel saadame maksekviitungi. Küsimused helja6@gmail.com.

HTM_logo_est-300x120EestiInstituudipuhaslogokaherealineHITSA_logo