0-7-aastase lapse kõne areng ja arendamine

Helja KirberSündmused, Uudised

kõne arendamine

Kõik lapsevanemad, õpetajad, lasteaednikud ja muud huvilised!

5. märtsil tuleb logopeed Siiri Kliss Helsingisse, et arendada täiskasvanute teadmisi ning seeläbi võimet märgata varakult laste kõne arengu eripärasi.

Koolitaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ning logopeedina töötanud alates 1990. aastast. Teen tööd nii eelkooli- kui kooliealiste lastega lasteaias ja koolis. Minu kliendid on vanuses 1,5-15 eluaastat. Tegelen kõne- ja keeleprobleemidega, samuti neelamis- ning hääleprobleemidega. Aastast 2014 olen kuulunud Eesti Logopeedide Ühingu eestseisusesse, 2019-2022 olnud ühingu vanema rollis. Alates 2009. aastast juhin Tallinna logopeedide ja eripedagoogide ühendust.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Lapse kõne arengu verstapostid.

Kuidas toetada lapse suhtlemise, sõnavara, grammatika, häälduse arengut.

Kirjaliku kõne eeloskuste arendamine

Soovijatel palun registreerida oma osalus aadressil info@eestikeelsehariduseselts.fi hiljemalt 27. veebruaril.

Osalustasu on 20€ (sisaldab ka kohvipausi ning vahepala).

Kohtume aadressil Kotkankatu 2, Helsingi!

Eestikeelse Hariduse Selts

Eesti Instituut/Estonian Institute

Haridus- ja Teadusministeerium

Eestikeelne kogudusetöö Helsingis