Põhikooli 9. klassi eesti keele eksam

Helja KirberSündmused, Uudised

Ka sellel aastal oleme saanud Eesti haridusministeeriumilt loa korraldada põhikooli emakeele ja kirjanduse lõpueksami Eesti Majas Helsingis. Palun julgustage õpilasi eksamit tegema tulema. See on väga hea võimalus oma emakeele oskuse testimiseks.

Eksam toimub, 2. juunil, reedel 2023 kell 10.00 Eesti Majas Helsingis (Sörnäisten rantatie 22).

Samal ajal sooritatakse eksamit ka Eesti koolides. Eksami tegemiseks on aega kolm tundi. Eksami sooritanu saab Eestikeelse Hariduse Seltsi tunnistuse.

Eksami paremaks läbiviimiseks palun registreerida eksamile tulijad 20. maiks 2023

meiliaadressil maiu.juurik@tuglas.fi

Vajalikud andmed: õpilase nimi, isikukood, kool, aadress, meiliaadress, telefoninumber.

Eksamitöid parandab eesti keele õpetajatest koosnev eksamikomisjon.
Eksamil võivad osaleda ka varem 9. klassi lõpetanud õpilased.

Varasemate aastate eksameid saab vaadata HARNO kodulehelt.