Põhikooli 9. klassi eesti keele eksam

Helja KirberSündmused, Uudised

Eksam toimub esmaspäeval, 30. mail 2022 kell 10.00 Eesti Majas Helsingis (Sörnäisten rantatie 22). Samal ajal sooritatakse eksamit ka Eesti koolides. Eksami tegemiseks on aega kolm tundi. Eksami sooritanu saab Eestikeelse Hariduse Seltsi tunnistuse.

Eksami paremaks läbiviimiseks palun registreerida eksamile tulijad 20. maiks 2022 meiliaadressil maiu.juurik@tuglas.fi

Vajalikud andmed: õpilase nimi, isikukood, kool, aadress, meiliaadress, telefoninumber.

Eksamitöid parandab eesti keele õpetajatest koosnev eksamikomisjon.

Eksamil võivad osaleda ka varem 9. klassi lõpetanud õpilased.

Eksami kohta saab täiendavat informatsiooni Innove koduleheküljelt. Seal on ka näidised eelmiste aastate töödest: http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid

Palun julgustage õpilasi eksamit tegema. See on väga hea võimalus oma emakeele oskuse testimiseks.
Soomes on aastate jooksul eksami teinud mõnikümmend õpilast ja kõik on saanud positiivse tulemuse.