Eesti keele õpetajate seminar

Helja KirberSündmused

eesti keele õpetajate seminar

Eesti keele õpetaja!

Oled oodatud

EESTI KEELE ÕPETAJATE KOOLITUSPÄEVALE

laupäeval, 12.4.2014 kl 10.30-18.00

Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22, Suvilahti, Helsingi)

Eestikeelse Hariduse Selts, Eesti Instituut Soomes, Tuglase Selts ja projekt “Yksi maailma – monta kieltä” kutsuvad eesti keele õpetajaid, kes õpetavad eesti keelt kas emakeele või võõrkeelena, kevadisele koolituspäevale.

Päevakava

10.30 – Tervituskohv

11.00 – Mängime ja keel saab selgeks! – Leelo Kingisepp, kirjastus Iduleht

Mängime mitmesuguseid keeleõppemänge ja uurime isikliku kogemuse kaudu, mis võimalusi pakub mäng keeleõppes. Mis on keeleõppemängude „varjatud agenda“? Kuidas toimida, et mängud õnnestuksid nii sisuliselt kui tehniliselt?

13.00 – Väike kehakinnitus Eesti Majas

13.30 – Digimaterjal ”Retk Eestisse” – Koidu Oja, Virve Sjöblom, Mari-Liis Hendrikson

Digimaterjal “Retk Eestisse” on seiklus viies Eesti linnas. Sihtrühm on Soomes elavad3.-6. klassi eesti lapsed. E-õppematerjalis korratakse grammatikat ja arendatakse sõnavara erinevate ülesannete abil. Lisaks tutvutakse eesti kultuuriga.

Pärimusõpetus kodukeele tundides – Koidu Oja

Kirjavahetusprojekt – Mari-Liis Hendrikson

14.30 – 23 aastat: emakeele õpetamise rõõmud ja mured – Irina Kollo

Irina räägib oma tööst õpetajana ja meetoditest, millega on nende aastate jooksul kokku puutunud, ning tutvustab materjale, mida ta oma töös kasutab.

15.00 Sirutuspaus

15.15 – Teistmoodi keeleõpe – Tiit Tõnnov

Eesti keele käändelõppude ”piltlikustamine” rühmitatud sõnastiku abil õpiku ”Keelesild” ainetel ja treenimisharjutused.

15.45 – Sõpruskoolid Euroopas – Helja Kirber

Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning on programm, mis pakub õpilastele ja õpetajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil. Kuidas kasutada eTwinningu võimalusi välismaal elavate eesti laste sidemete säilitamiseks kodumaaga.

16.15 Eestikeelse Hariduse Seltsi tegevusest ja tulevikuplaanidest – Helja Kirber, EHS juhatuse esimees

16. 45 Koolide kultuurilist mitmekesisust, mitmekeelsust ja keeleteadlikkust toetav projekt “ Yksi maailma – monta kieltä” – Annamari Kajasto, projekti koordinaator

17:00 Kollegiaalne koosviibimine

Registreerumine ja lisateave kuni Agricola päeva, 9. aprillini

Helja Kirber, helja@eestikeelsehariduseselts.fi

Kohtumiseni Eesti Majas!

Sörnäisten rantatie 22 C, Suvilahti, Helsinki

Bussid: 16, 55 ja 55K Suvilahti peatus

56 Kalasatama peatus

58, 59, 505 Tynnyrintekijänkatu peatus

62, 64, 65A, 66, 66A, 67, 68, 72 Sörnäineni peatus

Metroo: Sörnäineni või Kalasatama peatus

Tramm: 6, 7, 8 Sörnäineni peatus

 Vaata, kuidas tulla: http://www.eestimaja.fi/yhteystiedot.html