Üleilmakooli 2017.-2018. õppeaasta

Helja Kirber2017/2018

 

E-kursused väKoosVaiksemljaspool Eestit elavatele õpilastele 2017.-2018. õppeaastal

Kursused toimuvad 15. september 2017 – 15. mai 2018 Moodle´i õpikeskkonnas. Õppetöö toimub kuude kaupa, iga kuu alguses avanevad õpilasele uued ülesanded ja harjutused, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab oma töö kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet. 

Eelmisel õppeaastal oli soovi korral eesti keele ja matemaatika kursustel võimalik Skype´s õppida individuaalselt koos õpetajaga, küsida ja saada tagasisidet.  Praegune eelarve ei anna veel täit kindlust, kas saame kõigile pakkuda indivuaalseid tunde. Sellepärast palume registreerumisel märkida, kas olete huvitatud väikese rühma tundidest ja kas olete nõus tundide eest osaliselt tasuma. Skype-tundide ajad kokkuleppel õpetajaga. 

Kursuse näidis moodle´s (vajuta lehe allosas lingile “Sisene külalisena” – “Eesti keel ja kirjandus 6. kl – näidis”)

Kursustel vajaminevad õpikud tuleb osta ise või tellida meie kaudu (lisandub saatmiskulu). Üleilmakooli tegevust ja arendamist toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, aga väga vajalik ning oodatud on ka Üleilmakoolis õppivate laste perekondade toetus. Palume toetada Üleilmakooli teile sobiva summaga, näiteks 50 euroga – FI81 3131 1000 0557 84 Vironkielisen opetuksen seura Handelsbanken BIC HANDFIHH. Selgitusse palun toetaja nimi, vajadusel saadame maksekviitungi.

Vali sobiv(ad) kursus(ed) ja registreeru iga kursuse juures eraldi hiljemalt 30. augustiks. Õpetaja võtab Sinuga ühendust ja seletab täpsemalt, kuidas kursus toimuma hakkab.  

3. klassi eesti keele kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis lasteaias/koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Kadi Kivilo).

Kursuse õpik – Eesti keele õpik 3. klassile

REGISTREERU

3. klassi praktilise eesti keele kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Lee Laurimäe).

REGISTREERU

4. klassi eesti keele kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis lasteaias/koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Tiina Maripuu).

Kursuse õpik – Eesti keele õpik 4. klassile

REGISTREERU

4. klassi praktilise eesti keele kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Tiina Maripuu).

REGISTREERU

5. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Piret Rannast).

Kursuse õpikud – Eesti keele õpik 5. klassile, Kirjanduse õpik 5. klassile, I osa

REGISTREERU

5. klassi praktilise eesti keele kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

6. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Piret Rannast).

Kursuse õpikud – Eesti keele õpik 6. klassile, Kirjanduse õpik 6. klassile, I osa

REGISTREERIMINE

6. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

7.  klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Piret Rannast).

Kursuse õpikud – Eesti keele õpik 7. klassile, I osa; Eesti keele õpik 7. klassile, II osa; Kirjanduse õpik 7. klassile

REGISTREERIMINE

7. klassi praktilise eesti keele kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

8. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse (õpetaja Piret Rannast).

Kursuse õpikud – Eesti keele õpik 8. klassile, Kirjanduse õpik 8. klassile

REGISTREERIMINE

8. klassi praktilise eesti keele kursus, mis on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja millel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele (õpetaja Helja Kirber).

REGISTREERIMINE

9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mille aluseks on riiklik õppekava ja mis on mõeldud kordamiseks ning õpilaste ettevalmistamiseks gümnaasiumi sisseastumiskatsete ja põhikooli eesti keele lõpueksami jaoks (õpetaja Helja Kirber).

Kursuse õpikud – Eesti keele õpik 9. klassile, Kirjanduse õpik 9. klassile

REGISTREERIMINE

Eesti ajaloo kursus 7.-9. klassi õpilastele. Kursus annab väga lihtsal moel ülevaate Eesti ajaloo olulistest arengutest ning sündmustest 13.-20. sajandil ja on mõeldud lastele, kes Eesti ajalugu õppinud ei ole (õpetaja
Riina Voltri).

REGISTREERIMINE

Eesti maatundmise kursus 7.-9. klassi õpilastele. Kursusel räägitakse nii Eesti geograafiast kui tutvutakse huvitavate ja omapäraste Eestimaa kohtadega (õpetaja Kaari Rodima).

REGISTREERIMINE

Matemaatika põhikooli lõpetajale. Kursus aitab õppida matemaatikat eesti keeles. Koolis õpitud matemaatikaterminid saavad selgeks eesti keeles ja samas toetab kursus matemaatika õppimist Sinu koolis. Kursus annab võimaluse testida, kas Sinu teadmised matemaatikas vastavad Eesti põhikoolilõpetajate tasemele (õpetaja Sirje Sild).

Kursuse tööraamat –  Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajale

REGISTREERIMINE

Infotehnoloogia aitab õppida matemaatikat. Kursus tutvustab ja õpetab kasutama erinevat tarkvara, mis aitab lahendada ja ka kontrollida matemaatikaülesandeid.

REGISTREERIMINE

Vaata ka – Üleilmakool – välismaal elavate eesti laste e-kool

Küsimused, ettepanekud, tagasiside jm Helja Kirber –  helja6@gmail.com.

HTM_logo_est-300x120EestiInstituudipuhaslogokaherealineHITSA_logo